Etikett: Timkonto

 • Är det bättre att lägga gnettimmarna på timkontot för att sedan ta ut det vid ett högre lönesteg, eller ta ut det direkt på lönen?

  Emil och Lina i styrelsen har, efter att frågan diskuterats på avtalsutbildningen, räknat på detta med de formler som finns i kollektivavtalet, och kommit fram till att det är bäst att ta ut det direkt på lönen.

  Även om du skulle fylla timkontot med 80h i lönesteg 1 och ta ut det i lönesteg 3, skulle det fortfarande inte innebära en märkvärdig vinst. Följande summor är det mesta man kan tjäna på detta (räknat på nuvarande lönesteg): 1619,60 kr (tågvärd) och 1412,80 kr (lokförare).

  Nedanstående tabell visar utfallet för varje fall per arbetad övertidstimme som du satt in i och sedan tagit ut från timkontot. Det finns bara tre fall där man tjänar på det (gröna rutor), och det är som sagt inte stora summor det handlar om.

  Räkneexempel: Du är lokförare på lönesteg 1. Du gnetar 8 timmar och lägger det på timkontot, och väljer därefter att ta ut dessa timmar från timkontot när du hamnat på lönesteg 2.
  I tabellen kan vi avläsa att du i detta fall förlorar 9,50 kr per övertidstimme. 

  -9,50 kr * 8 = -76 kr

  Du förlorar alltså 76 kr i det här fallet.

  Varför det blir så beror på att det är olika formler för beräkning övertidsersättning och beräkning av värdet från timkontot. Den enda formeln är 1/72 av månadslönen, och den andra är 1/165 av månadslönen.

  Uttag från dagkonto lönar sig däremot alltid, eftersom det beräknas alltid som 4,6% av aktuell månadslön.