Kategori: Information

 • Haltande facklig verksamhet

  Styrelsen i Seko MTR Mälartåg har blivit nekade facklig tid under våren och sommaren. Det har varit en haltande verksamhet p g a detta. Vi i styrelsen har försökt svara på medlemmars frågor löpnade men det har varit längre svarstid och den fackliga expedition vi haft en gång per vecka har uteblivit p g a personalläget. Eller vi tror att det beror på personalläget. Vi får inte svar på ansökningarna utan turen ligger bara kvar i schemat. Mycket fackligt jobb har skett på de förtroendevaldas fritid vilket inte är meningen. Under en fungerande facklig verksamhet sker en del jobb alltid på fritiden men att som MTRM systematiskt neka oss ledighet, det skadar ju våra medlemmar och möjligheten för oss att besöka de sju olika åkstationerna för att träffa medlemmarna uteblir.

  Under vintern och våren kom inte MTRM på de tvisteförhandlingar och överläggningar vi kallat till. Då lämnade vi in tvist om brott mot förhandlingsordningen. De kommer inte till dessa heller och svarar inte heller på framställan. En ny strategi måste till för att få förändring och för att lösa medlemmarnas frågor. Vår klubb har funnits sen 15 sept 2022 och vi har haft en tanke om att samverkan är en bra väg för att lösa frågor löpande men det har inte varit en fungerande strategi. Frågorna löses inte och vi måste lämna in tvister istället. Klubben får hjälp av central ombudsman för att styra upp den fackliga verksamheten framöver. Vi hade ett sådant möte i januari med fd central ombudsman och det lovades från MTRM att samverkan skulle bli bättre, det blev den inte.

  Läs mer…
 • Nu är vi över 400 medlemmar! Detta firar vi genom att öppna en klubbhemsida!

  Hej och välkommen till Seko MTR Mälartågs hemsida! Vi har beslutat att öppna en hemsida för att göra informationen om vår klubbverksamhet mer lättillgänglig!

  Här kommer vi att lägga upp löpande information om vad som händer i och runt verksamheten. Det är även här ni hittar information om t ex vakanta förtroendevaldplatser, information om avtalsrörelsen, utbildningar, vanliga frågor och svar som inkommer till oss etc.

  Viktig information kommer givetvis fortfarande kommuniceras ut via mejl. Hemsidans primära syfte är att avlasta antalet mejlutskick och även omfattningen av infobreven som skickas ut. Men även för att göra det lättare att engagera sig i verksamheten samt hitta information.

  Du som är medlem kommer komma åt lite mer material via Medlemssidan längst upp på hemsidan. Vill du ha åtkomst? Hör av dig till oss!
  Alla som är medlemmar i Seko MTR Mälartåg kommer kunna skriva innehåll till hemsidan. Gå in på Medlemssidan för information om hur du bär dig åt för att skriva innehåll.

  Spara gärna länken till hemsidan i dina bokmärken!