Kategori: Kollektivavtal

 • Är det bättre att lägga gnettimmarna på timkontot för att sedan ta ut det vid ett högre lönesteg, eller ta ut det direkt på lönen?

  Emil och Lina i styrelsen har, efter att frågan diskuterats på avtalsutbildningen, räknat på detta med de formler som finns i kollektivavtalet, och kommit fram till att det är bäst att ta ut det direkt på lönen.

  Även om du skulle fylla timkontot med 80h i lönesteg 1 och ta ut det i lönesteg 3, skulle det fortfarande inte innebära en märkvärdig vinst. Följande summor är det mesta man kan tjäna på detta (räknat på nuvarande lönesteg): 1619,60 kr (tågvärd) och 1412,80 kr (lokförare).

  Nedanstående tabell visar utfallet för varje fall per arbetad övertidstimme som du satt in i och sedan tagit ut från timkontot. Det finns bara tre fall där man tjänar på det (gröna rutor), och det är som sagt inte stora summor det handlar om.

  Räkneexempel: Du är lokförare på lönesteg 1. Du gnetar 8 timmar och lägger det på timkontot, och väljer därefter att ta ut dessa timmar från timkontot när du hamnat på lönesteg 2.
  I tabellen kan vi avläsa att du i detta fall förlorar 9,50 kr per övertidstimme. 

  -9,50 kr * 8 = -76 kr

  Du förlorar alltså 76 kr i det här fallet.

  Varför det blir så beror på att det är olika formler för beräkning övertidsersättning och beräkning av värdet från timkontot. Den enda formeln är 1/72 av månadslönen, och den andra är 1/165 av månadslönen.

  Uttag från dagkonto lönar sig däremot alltid, eftersom det beräknas alltid som 4,6% av aktuell månadslön.

 • Lönesteg för 2023

  Här är lönestegen uppdaterade med 2023 års lönehöjning

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön20897 kr
  Steg 124421,86 kr33041,34 kr
  Steg 227141,99 kr37076,26 kr
  Steg 331323,69 kr40773,89 kr
 • Spårtrafikavtalet 2023 – 2025

  Här kommer uppgörelsen som slöts med Almega Tågföretagen i sin helhet.

  De stora förändringarna ligger i schemafrågan där grundregeln nu blir att det ska göras en uppgörelse med den enskilde medlemmen vid förändringar av schemat. Vidare finns nu också en tydligare reglering kring vad som händer i de fall en uppgörelse inte har kunnats nå. 

  Klicka här för att komma till avtalet

 • Lönestegen med 2% påslag

  Vi fick frågan om vi kunde lägga upp lönestegen med 2% påslag (2022 års löneökning). Här kommer dem:

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön19 547 kr
  Steg 123 460 kr31 740 kr
  Steg 226 073 kr35 616 kr
  Steg 330 090 kr39 168 kr