• Är det bättre att lägga gnettimmarna på timkontot för att sedan ta ut det vid ett högre lönesteg, eller ta ut det direkt på lönen?

  Emil och Lina i styrelsen har, efter att frågan diskuterats på avtalsutbildningen, räknat på detta med de formler som finns i kollektivavtalet, och kommit fram till att det är bäst att ta ut det direkt på lönen.

  Även om du skulle fylla timkontot med 80h i lönesteg 1 och ta ut det i lönesteg 3, skulle det fortfarande inte innebära en märkvärdig vinst. Följande summor är det mesta man kan tjäna på detta (räknat på nuvarande lönesteg): 1619,60 kr (tågvärd) och 1412,80 kr (lokförare).

  Nedanstående tabell visar utfallet för varje fall per arbetad övertidstimme som du satt in i och sedan tagit ut från timkontot. Det finns bara tre fall där man tjänar på det (gröna rutor), och det är som sagt inte stora summor det handlar om.

  Räkneexempel: Du är lokförare på lönesteg 1. Du gnetar 8 timmar och lägger det på timkontot, och väljer därefter att ta ut dessa timmar från timkontot när du hamnat på lönesteg 2.
  I tabellen kan vi avläsa att du i detta fall förlorar 9,50 kr per övertidstimme. 

  -9,50 kr * 8 = -76 kr

  Du förlorar alltså 76 kr i det här fallet.

  Varför det blir så beror på att det är olika formler för beräkning övertidsersättning och beräkning av värdet från timkontot. Den enda formeln är 1/72 av månadslönen, och den andra är 1/165 av månadslönen.

  Uttag från dagkonto lönar sig däremot alltid, eftersom det beräknas alltid som 4,6% av aktuell månadslön.

 • Lönesteg för 2023

  Här är lönestegen uppdaterade med 2023 års lönehöjning

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön20897 kr
  Steg 124421,86 kr33041,34 kr
  Steg 227141,99 kr37076,26 kr
  Steg 331323,69 kr40773,89 kr
 • Spårtrafikavtalet 2023 – 2025

  Här kommer uppgörelsen som slöts med Almega Tågföretagen i sin helhet.

  De stora förändringarna ligger i schemafrågan där grundregeln nu blir att det ska göras en uppgörelse med den enskilde medlemmen vid förändringar av schemat. Vidare finns nu också en tydligare reglering kring vad som händer i de fall en uppgörelse inte har kunnats nå. 

  Klicka här för att komma till avtalet

 • Lönestegen med 2% påslag

  Vi fick frågan om vi kunde lägga upp lönestegen med 2% påslag (2022 års löneökning). Här kommer dem:

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön19 547 kr
  Steg 123 460 kr31 740 kr
  Steg 226 073 kr35 616 kr
  Steg 330 090 kr39 168 kr
 • Medlemsveckan 2023 är i full gång runtom på åkandestationerna och digitalt!

  Samtidigt som avtalsrörelsen går in i slutfas så passar vi på att gå ut på åkandestationerna för att träffa er medlemmar. Hittills har vi varit i Uppsala, Hallsberg, Västerås och Stockholm och bjudit på frukost och fika. Idag har vi aktiviteter i Linköping, Gävle och Uppsala!

  Fram till imorgon 27/4 pågår en Instagramtävling, där du kan vinna presentkort 300kr på Gogift. Mer info hittar du på vår Instagram: https://www.instagram.com/sekomtrmalartag/

  Vi har även en kollektivavtalsquiz där vinsten är 300kr presentkort på Filmstaden! Kika i din mail eller i Facebook-gruppen för att komma till quizen! Quizen stänger på fredag 28/4.

 • Nu är vi över 400 medlemmar! Detta firar vi genom att öppna en klubbhemsida!

  Hej och välkommen till Seko MTR Mälartågs hemsida! Vi har beslutat att öppna en hemsida för att göra informationen om vår klubbverksamhet mer lättillgänglig!

  Här kommer vi att lägga upp löpande information om vad som händer i och runt verksamheten. Det är även här ni hittar information om t ex vakanta förtroendevaldplatser, information om avtalsrörelsen, utbildningar, vanliga frågor och svar som inkommer till oss etc.

  Viktig information kommer givetvis fortfarande kommuniceras ut via mejl. Hemsidans primära syfte är att avlasta antalet mejlutskick och även omfattningen av infobreven som skickas ut. Men även för att göra det lättare att engagera sig i verksamheten samt hitta information.

  Du som är medlem kommer komma åt lite mer material via Medlemssidan längst upp på hemsidan. Vill du ha åtkomst? Hör av dig till oss!
  Alla som är medlemmar i Seko MTR Mälartåg kommer kunna skriva innehåll till hemsidan. Gå in på Medlemssidan för information om hur du bär dig åt för att skriva innehåll.

  Spara gärna länken till hemsidan i dina bokmärken!