Etikett: Infobrev

  • Haltande facklig verksamhet

    Styrelsen i Seko MTR Mälartåg har blivit nekade facklig tid under våren och sommaren. Det har varit en haltande verksamhet p g a detta. Vi i styrelsen har försökt svara på medlemmars frågor löpnade men det har varit längre svarstid och den fackliga expedition vi haft en gång per vecka har uteblivit p g a personalläget. Eller vi tror att det beror på personalläget. Vi får inte svar på ansökningarna utan turen ligger bara kvar i schemat. Mycket fackligt jobb har skett på de förtroendevaldas fritid vilket inte är meningen. Under en fungerande facklig verksamhet sker en del jobb alltid på fritiden men att som MTRM systematiskt neka oss ledighet, det skadar ju våra medlemmar och möjligheten för oss att besöka de sju olika åkstationerna för att träffa medlemmarna uteblir.

    Under vintern och våren kom inte MTRM på de tvisteförhandlingar och överläggningar vi kallat till. Då lämnade vi in tvist om brott mot förhandlingsordningen. De kommer inte till dessa heller och svarar inte heller på framställan. En ny strategi måste till för att få förändring och för att lösa medlemmarnas frågor. Vår klubb har funnits sen 15 sept 2022 och vi har haft en tanke om att samverkan är en bra väg för att lösa frågor löpande men det har inte varit en fungerande strategi. Frågorna löses inte och vi måste lämna in tvister istället. Klubben får hjälp av central ombudsman för att styra upp den fackliga verksamheten framöver. Vi hade ett sådant möte i januari med fd central ombudsman och det lovades från MTRM att samverkan skulle bli bättre, det blev den inte.

    Läs mer…