• Möt nya styrelsen

  Hej medlemmar!

  7/3 hölls årsmötet där vi gick igenom vad som hänt under 2023. Nu presenterar vi SEKO MTR Mälartåg styrelse och andra engagerade medlemmar!

  Styrelseledamöter invalda på 2 års mandat
  – Petra Israelsson, Tågvärd stationerad i Hallsberg
  – Julia Rosencrantz, Tågvärd stationerad i Uppsala
  – Lina Larsson, Lokförare stationerad i Hallsberg
  – Mårten Winley, Lokförare stationerad i Linköping

  Styrelseledamot, fyllnadsval med 1 års mandat
  – Rasmus Holmberg, Lokförare stationerad i Eskilstuna

  Kassör
  – Veronica Eriksson, Tågvärd stationerad i Gävle, invald på 2 års mandat

  Revisorer
  – Fredrik Petré, Lokförare Stationerad i Uppsala. Invald på 2 års mandat
  – Derin Hassan, Tågvärd stationerad i Stockholm. Invald på 1 års mandat

  Revisorsersättare invalda på 1 års mandat
  – Anders Djupström, Lokförare stationerad i Eskilstuna
  – Anneli Nordenpalm, Tågvärd stationerad i Gävle

  Sekoombud invalda på 1 års mandat.
  – Erik Olsson, Tågvärd stationerad i Uppsala
  – Emil Monikander, Lokförare stationerad i Stockholm
  – Ann-Sofie Sundström Bäckman, Tågvärd stationerad i Gävle

  Turlistombud
  – Hugo Svenstedt, Lokförare stationerad i Hallsberg
  – Petra Israelsson, tågvärd stationerad i Hallsberg
  – Alexander Lorentzon, Lokförare stationerad i Stockholm
  – Carolin Hellström, Lokförare stationerad i Stockholm
  – Elisabeth Göthe, Lokförare stationerad i Eskilstuna
  – David Karlsson, Lokförare stationerad i Eskilstuna
  – Kim Hagman, Tågvärd stationerad i Eskilstuna
  – Fredrik Holmqvist, Tågvärd stationerad i Eskilstuna
  – Helene Johansson, Tågvärd stationerad i Eskilstuna
  – Simon Björk, Lokförare stationerad i Uppsala
  – Thomas Eggens, Lokförare stationerad i Uppsala
  – Lena Man, Tågvärd stationerad i Gävle
  – Kristian Lindh Landberg, Tågvärd stationerad i Linköping
  – Alexander Lindblom Fraczak, Lokförare stationerad i Gävle

  Utöver ovanstående har vi med oss följande personer och poster:

  Ordförande: Anna Bergström, Lokförare stationerad i Uppsala. 1 års mandat kvar

  Sekreterare: Tove Gontran, Tågvärd stationerad i Stockholm 1 års mandat kvar

  Arbetsmiljöansvarig: Anton Sillanpää, Lokförare stationerad i Stockholm 1 års mandat kvar

  Skyddsombud:

  • Nathalie Gustafsson, Lokförare stationerad i Uppsala
  • Carolin Hellström, Lokförare stationerad i Stockholm
  • Annette Kusma, Lokförare stationerad i Eskilstuna
  • Emil Monikander, Lokförare stationerad i Stockholm
  • Anton Sillanpää, Lokförare stationerad i Stockholm
  • Maria Karlsson, Tågvärd stationerad i Stockholm
  • Veronica Eriksson, Tågvärd stationerad i Gävle
  • Lena Man, Tågvärd stationerad i Gävle
  • Billy Borgh, Lokförar-aspirant stationerad i Eskilstuna
  • Beatrice Tabäck, Lokförar-aspirant stationerad i Eskilstuna