Uttalande från Seko MTR Mälartåg

Hur ska MTR Mälartåg få personalen att stanna på bolaget?

Seko MTR Mälartåg får frågor från media, kollegor inom branschen och personer som går tågvärds- och lokförarutbildning om hur det är att jobba på MTR Mälartåg. Nu senast om varför så många kollegor stationerade i Gävle väljer att byta arbetsgivare, trots att det innebär flera tusenlappar mindre i månadslön.

Vi har ett flertal gånger varnat arbetsgivaren om vad som kommer hända om de inte börjar se över hur de kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, men vi har inte fått något gehör. Det vi kommunicerat till arbetsgivaren är bl a:

  • Planeringen måste förbättras
  • Det behövs ett stabilt arbetsschema
  • MTR Mälartåg måste börja kommunicera, både med Seko men även med medlemmarna och övriga anställda, samt komma på de, av Seko, kallade förhandlingarna
  • MTR Mälartåg måste sluta bryta mot kollektivavtal och lagar

Arbetsgivaren har inte presenterat några åtgärder för att få personal att stanna.

MTR Mälartåg har varit flitiga med att kommunicera ut att det råder ”nationell lokförarbrist” i landet, vilket de menar är anledningen till sin personalbrist. När vi frågar lokförare och tågvärdar som slutar på MTR Mälartåg, svarar de att det beror på att de helt enkelt inte trivs eller mår bra p g a den personalpolitik MTR väljer att driva.

Under ett års tid – sedan vi bildade vår klubb – har vi velat ha intern diskussion med MTR Mälartåg kring hur vi ska samverka för att få folk att vilja jobba hos oss, och framförallt vilja stanna. Det ligger i vårt gemensamma intresse att antalet anställda på MTR Mälartåg blir fler, så att resenärerna i Mälardalstrafiken får den regionaltrafik som de kan lita på. Men för att vi ska kunna förändra saker på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren börja möta oss i den dialogen.

Med det sagt så är det inte bara dåligt på arbetsplatsen. Många medlemmar trivs, de flesta tycker det är bra tågsträckor att köra på, att kollegorna är härliga, och att det är kul att jobba ombord på tåg.

På följande sidor kan du läsa mer utförligt om vad varje punkt ovan (som vi kommunicerade till MTR Mälartåg) innebär i praktiken.

Planeringen måste förbättras

När vi gick in på fast schema i början av 2023 hade framförallt tågvärdar och lokförare en förhoppning om att det skulle få vara just ett fast schema. Det innebär att du borde ha kunnat skriva upp hur du jobbar ett år framåt och planera din fritid efter det. Så blev det inte. Turerna har istället förlängts och/eller flyttats utan info varken till facket eller medlemmarna. Enligt MTR Mälartågs lokala kollektivavtal ska ändringar i schemat förhandlas med Seko.

När vi förhandlade om fasta scheman var vi överens om att vi skulle gå på så kallad ”skubb” (ungefär som en vikarielista) från juni till 9 aug, för att sedan gå in på fast schema igen. MTR Mälartåg valde ensidigt att förlänga den perioden till 21 aug, utan kommunikation till oss eller våra medlemmar. Det var något vi såg i våra scheman, att tiderna hade ändrats.

En medlem hade sökt valfri dag ledigt under våren 2023, eftersom hen hade många timmar i sitt ”timkonto”. Efter tretton veckor utan avslag eller beviljad ledighet säger personen upp sig och byter bolag. Medlemmen har redan nu fått beviljad ledighet på det nya bolaget.

Svårigheterna i att få tag på planeringen, det finns inget ”ge och ta”. Många som slutar känner att de bara ger (t ex tar extrapass och går med på flyttade arbetstider), men du får inte något tillbaka, t ex svar på en ledighetsansökan.

Svårigheter att få ledigt vid t ex bröllop, födelsedagar, eller att ens få ett schema som fungerar för en specifika dagen.

Sena ändringar i schemat under sommaren. I vårt kollektivavtal får MTR Mälartåg ändra i schemat när du jobbar på ”skubben” senast när arbetstagaren går hem från arbetspasset dagen innan. Det finns många tillfällen från i somras där våra medlemmar rapporterat att planeringen ändrat tiderna efter att man slutat sitt pass, alltså på medlemmarnas fritid/semester. Vi har svårt att avgöra hur dessa sena ändringar påverkat trafiken; vi vet om några avgångar som ställts in p g a detta, men uppskattar att det finns ett stort mörkertal. Exempel: Du går hem för dagen, och har kollat att du börjar 07:00 imorgon. Kl. 05:00 väcks du av ett samtal från arbetsgivaren som frågar ”Varför är du inte på jobbet?”.

Arbetsgivaren har nu allt oftare i samband med schemasläpp börjat lägga ut turer på annan ort. Det innebär följande, att om du är stationerad i Uppsala kan du få ett arbetspass i Eskilstuna. Det tar två timmar enkel väg att resa dit. Den tiden du reser ska ingå i din arbetstid anser Seko. Det anser inte MTR Mälartåg, utan betalar istället ut övertid för resa tur och retur. Det i sin tur innebär att man förlorar fyra timmars arbetstid och det kan resultera i att båda nattvila, dygnsvila och veckovila spricker. Vi har försökt att få till en lösning kring detta sedan trafiken startade i december 2021. MTR Mälartåg gjorde under augusti månad (i år) en överenskommelse med oss som vi var halvnöjda med, men vi ville få till en begränsning av turer på annan ort då det sliter på de medlemmar som råkar ut för detta ofta. Överenskommelsen innebar att en resa till och från annan ort skulle ingå i arbetstidsmåttet, att turen fick vara max 12 timmar och att det skulle vara frivilligt att ta en sådan tur. En arbetsperiod enligt vårt kollektivavtal får vara max 11 timmar, så därav ”halvnöjda”.

MTR Mälartåg föreslog i slutet av augusti att vi skulle få ”kvalificerad restid” om 110,33kr/tim när vi tar oss till annan ort (jämfört med dagens ca 400–550kr/tim vid slutlön beroende befattning). Seko protesterade högljutt om lönedumpning, och att det inte är ett sätt att locka till sig fler att börja jobba hos oss. De backade kring restiden och nu får vi övertid igen. Seko vill fortfarande att resan till annan ort ska ingå i arbetsperioden, och vi väntar fortfarande på svar på den överläggning och förhandling vi lämnat in i frågan. Överläggningen lämnades in hösten 2022. Skyddsombuden lämnade i juli 2023 in krav på åtgärder gällande den psykosociala aspekten i frågan.

Det behövs ett stabilt arbetsschema

Några av våra medlemmar som säger upp sig har småbarn som ska lämnas och hämtas på barnomsorg. Det är inte hållbart för dem att jobba kvar, då schemat ändras kraftigt och barnomsorgen protesterar på grund av många ändringar. Dessa medlemmar byter nu bolag och hoppas att det ska vara mer stabilt på det nya bolaget.

Det är inte bara de med barn som vill ha ett stabilt schema. Vi alla vill kunna planera vår fritid.

MTR Mälartåg behöver börja kommunicera med Seko, men även med medlemmarna och övriga anställda samt komma till de förhandlingar vi kallar till.

Om förändringar ska göras på arbetsplatsen, t ex i schemat eller organisatoriskt, ska arbetsgivaren kontakta och förhandla med vår fackklubb. Detta sker inte, och till följd av det har vi lämnat in flera tvister om brott mot medbestämmandelagen.

Lönerevisionen avslutade arbetsgivaren ensidigt. Instruktörerna lovades en löneökning för sitt ansvar som utbildare, men denna har de ännu inte fått (förhandlingen var klar i juni). Det finns ett underskrivet protokoll gällande detta som arbetsgivaren valt att inte följa.

De påstår att de har förhandlat förkortade klargöringstider med Seko enligt medbestämmandelagen §11, vilket de inte har. Vi har inte ett enda påskrivet protokoll när det gäller scheman och löner. Detta eftersom när vi kommer med våra synpunkter från förhandlingarna så får vi inte in dessa justeringar i protokollen och de blir aldrig påskrivna.  

MTR Mälartåg måste sluta bryta mot kollektivavtal och lagar:

När arbetsgivaren är på väg att bryta mot lag eller avtal, försöker vi att lösa det förebyggande. Det vill säga, låta MTR Mälartåg lösa frågan innan brottet har skett. Det kan handla om att neka medlemmar och förtroendevalda att gå fackliga kurser, neka skyddsombuden tid för sitt uppdrag, bryta mot dygnsvila, veckovila och andra arbetstidsregler, lägga ut semester utan samråd, eller inte meddela Seko när de nekar någon att vara tjänstledig för studier. Listan kan göras lång.

Sedan september 2022, då vår fackklubb bildades, har Seko lämnat in 52 tvister till MTR Mälartåg. De har inte svarat på tvister som är inlämnade sedan början av december 2022. Vi lämnar då in ytterligare tvister om brott mot förhandlingsordningen, men de kommer fortfarande inte till förhandlingsbordet. Då har vi i klubben gjort det vi kan vad gäller att hedra den svenska modellen, och behöver istället ta hjälp från Seko centralt. Vi har 12 tvister som är olösta sedan innan sommaren och sedan början av september har vi ytterligare 10 st på vår lista över brott mot lag och avtal.

Styrelsens uppdrag är att driva medlemmarnas frågor, att hjälpa medlemmar som blir felbehandlade. Vi är inte förtroendevalda för att vi vill sätta dit någon.

Vi har använt detta år som klubb till att försöka samverka, att lösa saker med platschef/planeringen/lön innan det blir en tvist, men när vi inte får någon återkoppling så är vår enda väg fram förhandlingsvägen. Men vi sitter tyvärr ensamma vid förhandlingsbordet.
Vi tre som har förhandlingsmandat i styrelsen känner stor frustration över situationen. Det är inte bara oss de inte respekterar, det är även medlemmarna och inte bara de berörda medlemmarna.

Seko på MTR Mälartåg organiserar ungefär 85% av de anställda lokförare och tågvärdar på arbetsplatsen. För närvarande är vi sex stycken förtroendevalda i styrelsen och tio stycken skyddsombud. Sammanlagt är vi 28 st förtroendevalda med olika uppdrag och funktioner.

På senaste styrelsemötet nekades kassören att delta. Innan dess har skyddsombud blivit nekade arbetsmiljötid, styrelseledamöter och andra förtroendevalda har blivit nekade facklig tid för att hjälpa medlemmarna, för att utbilda sig, att förbereda oss inför möten med MTR Mälartåg och vara med på andra aktiviteter/utbildningar inom Seko och LO. Detta strider mot förtroendemannalagen, studieledighetslagen och arbetsmiljölagen. Och ja, vi lämnar in tvister om det också, och försöker lösa det innan det går så långt som till förhandling.  

Våra medlemmar märker också av detta, då det tar längre tid att handlägga deras ärenden och svara på deras frågor. Facklig information till nyanställda uteblir, och medlemsmötena blir färre.

På en fungerande arbetsplats behövs inte så mycket facklig tid om du ges möjlighet att löpande jobba med verksamheten men eftersom vi ställs inför dessa hinder behövs såklart mer facklig tid och skyddsombudstid för att komma ikapp.

Frågor?

sekomtrmalartag@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.