Utbildningar för förtroendevalda

Som förtroendevald så har du rätt att gå den utbildning som erfordras för ditt uppdrag. I Uppdragsguiden kan du se vilka utbildningar som är aktuella för just ditt uppdrag.

Studieansvarig i klubben har koll på vilka utbildningar alla gått, och som är kvar att gå.

Inför 2024 kommer vi att fokusera på att skicka våra förtroendevalda på fler utbildningar. Vi kommer skicka ut löpande information om detta, håll utkik i mejlkorgen!