Introduktionsutbildning

Så här söker du introduktionsutbildning

  1. Gå in på https://www.seko.se/medlem2/Studier/introutbildning/ och anmäl dig till det kurstillfälle som passar dig.
  2. Sök FFU-U-SEM i IVU. Har du inte ”FFU-U-SEM” valbar i IVU? Kontakta din platschef för att få den. (Sök FFU-U så länge).
  3. När kallelsen kommer skickar du in den till mtrm.fackligt@mtr.se, lägg sekomtrmalartag@gmail.com som kopia.