Hur rör varsel om strejk mig som medlem i Seko på MTR Mälartåg?

Som ni har kanske har läst så har Seko varslat om strejk och andra stridsåtgärder angående det centrala kollektivavtalet. Konflikten gäller alla tågföretag i Sverige inklusive oss på MTR Mälartåg.

Stridsåtgärderna för Sekos medlemmar på MTR Mälartåg är följande:

Från den 11 maj kl 15.00 gäller övertids- och mertidblockad samt nyanställningsstopp. Det gäller alla Sekos medlemmar inom MTR Mälartåg.

Du som jobbar som lokförare i Et eller Cst:
Det är fr o m den 15 maj kl 15.00 total arbetsnedläggelse, för alla Sekos medlemmar som är lokförare och stationerade i Et eller Cst.
Du som Sekomedlem är skyldiga att delta i varslade stridsåtgärder.

Frågor och svar om spårtrafikkonflikten 2023

1. Varför varslar Seko om strejk?

Vi har sällan mött en arbetsgivare som är så ovillig att förhandla. Vi blev till slut tvungna att varsla om strejk för att försvara våra medlemmars villkor.

2. Vilka är Sekos krav?

Våra avtalskrav, inklusive lön, berör alla medlemmar i branschen på olika sätt.
– Förbud mot ensamarbete på resandetåg. Arbetsgivarna tillsammans med huvudmännen skall inte äga rätten att ensidigt försämra den upparbetade säkerhetsnivån i branschen.
– Sen ändring av arbetstidsschema endast efter överenskommelse. Våra medlemmar ska äga rätten över sin lediga tid.
– Arbetstidsförkortning i form av lediga dagar med möjlighet att växla till lön. Arbetstidsförkortning är en nödvändighet i en bransch med extremt oreglerad arbetstid, tiden till återhämtning måste öka.
– Reglering av arbetstider och löner för depåoperatörer, fordonsvårdare, klottersanerare, komfortoperatörer, lokalvårdare, stationsstädare inom bransch Spårtrafik.

3. Ni fokuserar den här avtalsrörelsen på flera yrkanden, hur kommer det sig?

Branschen befinner sig i en stor kris där våra medlemmar lämnar branschen i en större utsträckning än tidigare. Därför så är de av stor vikt att vi har fokus på flera frågor samtidigt som kan stärka branschens attraktionskraft.

4. Vilka av Sekos medlemmar berörs av konflikten?

För de medlemmar som arbetar på de arbetsplatser/objekt som listas i Konfliktmeddelandet gäller total arbetsnedläggelse, det vill säga, strejk. När det gäller övertids- och mertidsblockad gäller detta för samtliga medlemmar på hela avtalsområdet inom Spårtrafik.

5. Jag är inte medlem i Seko men vill gärna bli. Hur gör jag?

Det är viktigt att alla som arbetar inom de områden som berörs av Sekos konfliktvarsel och vill bli medlemmar, ansöker om medlemskap via http://www.seko.se/blimedlem. För att få rätt till eventuell konfliktersättning måste man ha ansökt om medlemskap senast vid den tidpunkt som en konflikt verkställs, dvs senast torsdagen den 11 maj 2023 kl 15.00. Om du ansöker om medlemskap via webben ser vi exakt vilket klockslag din ansökan kommit in och kan därmed bevilja en eventuell konfliktersättning från Seko.

6. Vart ska jag vända mig om jag har frågor?

Börja med att läsa de infobrev som mejlas ut till alla Sekos medlemmar, från klubbar. Här finns all information om varslet och en lista på vilka arbetsplatser där Seko har varslat om konfliktåtgärder. Du som är medlem ska kontakta din lokala fackliga representant på arbetsplatsen eler mejla sekomtrmalartag@gmail.com. Du kan också läsa mer om hur du ska förhålla dig vid en konflikt i Sekos Konflikthandbok (pdf-fil) som även den har mejlats ut.

Övertids- och mertids blockad, vad gäller?

Samtliga företag inom spårtrafiken är varslade om övertids- och mertidsblockad. Detta berör Sekos medlemmar. Inga medlemmar får arbeta övertid eller mertid om stridsåtgärderna träder i kraft torsdag 11/5 kl. 15.00 Sekos medlemmar är skyldiga att delta i stridsåtgärderna. Arbetsgivarna har ett ansvar att säkerställa att ingen övertid eller mertid utförs av Sekos medlemmar. Även övertid som är inplanerad sedan tidigare (tex sålt via ”gnetlistor”) omfattas av stridsåtgärderna. Övertid som uppstår på grund av tågförseningar har dispens, tåget skall då framföras till lämplig plats där avlösning kan ske. När det gäller tågvärdar gäller att du inte ska arbeta övertid/mertid alls.

Nyanställningsblockad, vad gäller?

Samtliga företag inom spårtrafiken är varslade om nyanställningsblockad. Detta berör alla nyanställningar, oavsett fackligt medlemskap. Inga nya anställningskontrakt får skrivas efter kl. 15.00 torsdag 11/5 om stridsåtgärderna bryter ut.

Sjukskriven, utbildning mm, vad gäller?

Alla som är sjukskrivna, har semester, är tjänstlediga eller genomgår utbildning är undantagna från stridsåtgärderna. När dessa personer kommer tillbaka till arbetet så omfattas de av stridsåtgärderna. Strejken avbryter inte deras ledigheter.

Om arbetsgivarna bryter mot stridsåtgärderna – vad gör vi?

Om ni upptäcker att arbetsgivaren bemannar/utför arbetsuppgifter som är uttagna i strejk, eller använder Sekos medlemmar för att arbeta övertid/mertid, så skall ni dokumentera dessa brott samt anmäla in det till klubben omgående. De som utför arbetsuppgifter som är uttagna i strejk skall ni prata med och förklara att de arbetar mot strejken, ni ska inte försöka få bort dem fysiskt.

Nya medlemmar – vad gäller?

Alla som blir medlemmar i Seko innan kl. 15.00 torsdag 11/5 kommer att få ersättning av Seko om konflikten bryter ut. Snabbaste sättet att bli medlem är via hemsidan, ett webbinträde registreras direkt. www.seko.se/blimedlem

Sekos medlemmar strejkar – de andra då?

Våra medlemmar som är uttagna i strejk skall strejka. Dessutom är arbetsuppgifterna försatta i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Detta betyder att de som är oorganiserade eller med i ett annat fackförbund inte får utföra dessa arbetsuppgifter. Exempel: en arbetsledare får inte börja städa tågen, en arbetsgivare får inte beordra förarna att plockstäda tågen, ett företag får inte ta in ett bemanningsföretag för att utföra en tågvärds arbetsuppgifter, en förare kan inte köra tåg som inte ingår i hens tjänst. Eftersom de arbetsuppgifter som är uttagna i strejk inte får utföras av andra, så kan arbetsgivaren ge dessa personer andra arbetsuppgifter. Se till så att alla vet om vad som gäller, de som är oorganiserade eller medlemmar i ett annat fack riskerar att stå utan inkomst då arbetsgivaren inte har arbetsuppgifter åt dem. Då är det bättre att de är medlemmar i Seko, strejkar och får ersättning.

Kartläggning av fackligt medlemskap

MTR har meddelat att de kommer skicka ut en blankett, som kommer från Almega Tågföretagen, för att kartlägga vilka som är organiserade i facket och vilka som är oorganiserade. Seko MTR Mälartåg informerar er om att ni inte behöver fylla i denna blankett, att det strider mot föreningsrätten. Om detta händer kommer vi ta upp frågan med arbetsgivaren och kommer att säga till arbetsledare som delar ut lapparna att de bryter mot lagen.

Strejk – hur gör man?

Medlemmar som är uttagna i strejk i vårt fall, alla förare i Et och Cst, ska fr o m måndagen den 15 maj kl 15.00 infinna sig på arbetet på sitt arbetspass och få arbetsuppgifter av oss. När man strejkar arbetar man inte åt sin arbetsgivare utan man ”arbetar” åt facket! Viktigt att vara på plats eller i närheten av sin arbetsplats när man strejkar, så att man kan återgå i arbete när strejken är avblåst. Inställelsetid på 30 minuter är praxis efter att strejken avblåsts. Exempel på arbetsuppgifter; vara strejkvakt, gå rundor på arbetsplatsen för att säkerställa att inget strejkbryteri pågår, dela ut information, skriva insändare.
Var och när strejkande lokförare ska befinna sig kommer klubben att återkomma till. Vi sammanställer ett schema i dagsläget. Ingen kommer behöva sluta efter 19 innan fridag eller börja innan 05 efter densamma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.