• Medlemsveckan 2024

  Nu är medlemsveckan i full gång. Vi har på alla åkstationer planerat in aktiviteter och olika sorters fika under veckan. Vi har även vårt årliga quiz där vinsterna är 400 kr presentkort på Akademibokhandeln.

  Quiz:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz7-1s7ioOPIbVqqWtAws-vKh0iLNEKX3oUbl9pTsKU0zThg/viewform?usp=sf_link

  Gå in på förbundets hemsida och läs mer om facklig styrka och delta i deras tävlingar:
  https://www.seko.se/medlem2/medlem/medlemsveckan-2024/

  Gå in och skriv upp er på bowlingen i Eskilstuna:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdStf4aF6m11HNbCkaB53qnu0CUBXR-hfkjpYiv2iHb1nLz7g/viewform?usp=sf_link


  Här är schemat för veckan:

 • Möt nya styrelsen

  Hej medlemmar!

  7/3 hölls årsmötet där vi gick igenom vad som hänt under 2023. Listan på våra förtroendevalda från och med årsmötet finns tillgänglig på medlemssidan.

 • Är det bättre att lägga gnettimmarna på timkontot för att sedan ta ut det vid ett högre lönesteg, eller ta ut det direkt på lönen?

  Emil och Lina i styrelsen har, efter att frågan diskuterats på avtalsutbildningen, räknat på detta med de formler som finns i kollektivavtalet, och kommit fram till att det är bäst att ta ut det direkt på lönen.

  Även om du skulle fylla timkontot med 80h i lönesteg 1 och ta ut det i lönesteg 3, skulle det fortfarande inte innebära en märkvärdig vinst. Följande summor är det mesta man kan tjäna på detta (räknat på nuvarande lönesteg): 1619,60 kr (tågvärd) och 1412,80 kr (lokförare).

  Nedanstående tabell visar utfallet för varje fall per arbetad övertidstimme som du satt in i och sedan tagit ut från timkontot. Det finns bara tre fall där man tjänar på det (gröna rutor), och det är som sagt inte stora summor det handlar om.

  Räkneexempel: Du är lokförare på lönesteg 1. Du gnetar 8 timmar och lägger det på timkontot, och väljer därefter att ta ut dessa timmar från timkontot när du hamnat på lönesteg 2.
  I tabellen kan vi avläsa att du i detta fall förlorar 9,50 kr per övertidstimme. 

  -9,50 kr * 8 = -76 kr

  Du förlorar alltså 76 kr i det här fallet.

  Varför det blir så beror på att det är olika formler för beräkning övertidsersättning och beräkning av värdet från timkontot. Den enda formeln är 1/72 av månadslönen, och den andra är 1/165 av månadslönen.

  Uttag från dagkonto lönar sig däremot alltid, eftersom det beräknas alltid som 4,6% av aktuell månadslön.

 • Lönesteg för 2023

  Här är lönestegen uppdaterade med 2023 års lönehöjning

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön20897 kr
  Steg 124421,86 kr33041,34 kr
  Steg 227141,99 kr37076,26 kr
  Steg 331323,69 kr40773,89 kr
 • Uttalande från Seko MTR Mälartåg

  Hur ska MTR Mälartåg få personalen att stanna på bolaget?

  Seko MTR Mälartåg får frågor från media, kollegor inom branschen och personer som går tågvärds- och lokförarutbildning om hur det är att jobba på MTR Mälartåg. Nu senast om varför så många kollegor stationerade i Gävle väljer att byta arbetsgivare, trots att det innebär flera tusenlappar mindre i månadslön.

  Vi har ett flertal gånger varnat arbetsgivaren om vad som kommer hända om de inte börjar se över hur de kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, men vi har inte fått något gehör. Det vi kommunicerat till arbetsgivaren är bl a:

  • Planeringen måste förbättras
  • Det behövs ett stabilt arbetsschema
  • MTR Mälartåg måste börja kommunicera, både med Seko men även med medlemmarna och övriga anställda, samt komma på de, av Seko, kallade förhandlingarna
  • MTR Mälartåg måste sluta bryta mot kollektivavtal och lagar

  Arbetsgivaren har inte presenterat några åtgärder för att få personal att stanna.

  MTR Mälartåg har varit flitiga med att kommunicera ut att det råder ”nationell lokförarbrist” i landet, vilket de menar är anledningen till sin personalbrist. När vi frågar lokförare och tågvärdar som slutar på MTR Mälartåg, svarar de att det beror på att de helt enkelt inte trivs eller mår bra p g a den personalpolitik MTR väljer att driva.

  Under ett års tid – sedan vi bildade vår klubb – har vi velat ha intern diskussion med MTR Mälartåg kring hur vi ska samverka för att få folk att vilja jobba hos oss, och framförallt vilja stanna. Det ligger i vårt gemensamma intresse att antalet anställda på MTR Mälartåg blir fler, så att resenärerna i Mälardalstrafiken får den regionaltrafik som de kan lita på. Men för att vi ska kunna förändra saker på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren börja möta oss i den dialogen.

  Med det sagt så är det inte bara dåligt på arbetsplatsen. Många medlemmar trivs, de flesta tycker det är bra tågsträckor att köra på, att kollegorna är härliga, och att det är kul att jobba ombord på tåg.

  På följande sidor kan du läsa mer utförligt om vad varje punkt ovan (som vi kommunicerade till MTR Mälartåg) innebär i praktiken.

  Läs mer…
 • Haltande facklig verksamhet

  Styrelsen i Seko MTR Mälartåg har blivit nekade facklig tid under våren och sommaren. Det har varit en haltande verksamhet p g a detta. Vi i styrelsen har försökt svara på medlemmars frågor löpnade men det har varit längre svarstid och den fackliga expedition vi haft en gång per vecka har uteblivit p g a personalläget. Eller vi tror att det beror på personalläget. Vi får inte svar på ansökningarna utan turen ligger bara kvar i schemat. Mycket fackligt jobb har skett på de förtroendevaldas fritid vilket inte är meningen. Under en fungerande facklig verksamhet sker en del jobb alltid på fritiden men att som MTRM systematiskt neka oss ledighet, det skadar ju våra medlemmar och möjligheten för oss att besöka de sju olika åkstationerna för att träffa medlemmarna uteblir.

  Under vintern och våren kom inte MTRM på de tvisteförhandlingar och överläggningar vi kallat till. Då lämnade vi in tvist om brott mot förhandlingsordningen. De kommer inte till dessa heller och svarar inte heller på framställan. En ny strategi måste till för att få förändring och för att lösa medlemmarnas frågor. Vår klubb har funnits sen 15 sept 2022 och vi har haft en tanke om att samverkan är en bra väg för att lösa frågor löpande men det har inte varit en fungerande strategi. Frågorna löses inte och vi måste lämna in tvister istället. Klubben får hjälp av central ombudsman för att styra upp den fackliga verksamheten framöver. Vi hade ett sådant möte i januari med fd central ombudsman och det lovades från MTRM att samverkan skulle bli bättre, det blev den inte.

  Läs mer…
 • Spårtrafikavtalet 2023 – 2025

  Här kommer uppgörelsen som slöts med Almega Tågföretagen i sin helhet.

  De stora förändringarna ligger i schemafrågan där grundregeln nu blir att det ska göras en uppgörelse med den enskilde medlemmen vid förändringar av schemat. Vidare finns nu också en tydligare reglering kring vad som händer i de fall en uppgörelse inte har kunnats nå. 

  Klicka här för att komma till avtalet

 • Lönestegen med 2% påslag

  Vi fick frågan om vi kunde lägga upp lönestegen med 2% påslag (2022 års löneökning). Här kommer dem:

  TågvärdLokförare
  Utbildningslön19 547 kr
  Steg 123 460 kr31 740 kr
  Steg 226 073 kr35 616 kr
  Steg 330 090 kr39 168 kr
 • Hur rör varsel om strejk mig som medlem i Seko på MTR Mälartåg?

  Som ni har kanske har läst så har Seko varslat om strejk och andra stridsåtgärder angående det centrala kollektivavtalet. Konflikten gäller alla tågföretag i Sverige inklusive oss på MTR Mälartåg.

  Stridsåtgärderna för Sekos medlemmar på MTR Mälartåg är följande:

  Från den 11 maj kl 15.00 gäller övertids- och mertidblockad samt nyanställningsstopp. Det gäller alla Sekos medlemmar inom MTR Mälartåg.

  Läs mer…
 • Seko sitter just nu i medling angående nytt avtal i branschen.

  Klubben har idag mejlat ut ny info till medlemmarna med anledning av den varslade strejken som kommer att beröra oss från den 11 maj kl 15.00 då övertid- och mertidsblockad träder i kraft.

  Den 15 maj kl 15.00 går våra lokfärare i Eskilstuna och Stockholm ut i strejk om inget avtal tecknas innan dess.

  Fyra yrkanden ligger på förhandlingsbordet:

  – Två med säkerhetstjänst ombord på resandetåg

  – Lagt schema ska gälla

  – Rätt till återhämtning i form av fler lediga dagar

  – Bättre villkor för tågstädet

  Läs mer på:

  https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/medling-mellan-seko-och-almega-tagforetagen/